Jens Hedström på OECD: Sverige måste intensifiera regelreformeringen

I dag håller OECD ett stort möte med representanter från dess samtliga medlemsländer och en lång rad tillväxtländer i Asien, Afrika och Sydamerika. Ämnet är ”Regulatory reform for inclusive growth” och syftet är att diskutera hur regelreformering kan skapa tillväxt.

Jens Hedström talar på konferensen både som VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR och som ordförande för Business and Industry Advisory Committee at OECD, BIAC Governance Committee. Titeln på föredraget är ”The Institutions and Key Players of Regulatory Reform – And how to Secure engagement and support.”

– Aktiviteter pågår i hela världen och efter sviterna av den globala ekonomiska krisen är just regelreformer ett bra och kostnadseffektivt sätt att få fart på det egna landets ekonomi och även handeln mellan länder, säger Jens Hedström.

Det är positivt att regelreformerna och OECDs rekommendation nu får den uppmärksamhet de förtjänar, både nationellt och internationellt, då det handlar om att minska eller helt ta bort de tillväxthinder som hindrar företagen från att växa.

– För att reformerna ska vara effektiva så måste fokus ligga på att förbättra för de som tvingas hantera regelverken, såsom näringslivet. Därför måste det finnas en ständig dialog mellan politiker och företagare om vilka regler som är mest betungande och därmed i störst behov av reform; något som skiljer sig från land till land. Regelreformer sker i Tyskland, det sker i Mexiko och Korea. Sverige måste följa våra konkurrenter och agera nu, säger Jens Hedström.

 

Dela den här sidan