Pressmeddelande: Bakslag i regeringens regelförbättringsarbete

Var tionde företagare (11 procent) upplever att det i år har blivit enklare att följa statliga regler jämfört med föregående år. Det är något fler (15 procent) som tycker att det har blivit krångligare, särskild gäller det för de allra minsta företagen (1-9 anställda). År 2011 var första gången som det var fler som upplevde att det blivit enklare än som tyckte det blivit svårare. Årets resultat innebär att resultaten är tillbaka på ungefär samma nivåer som åren 2009 och 2010. Detta visar en ny SKOP-undersökning gjord på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, NNR.

– Företagen ser inte effekterna av förbättringsarbetet. Regeringen måste fokusera på de områden som ger största möjliga effekt för företagens tillväxtmöjligheter. Företagen har själva pekat ut de områden som de upplever som mest problematiska ur ett regelperspektiv; skatt, arbetsrätt, branschregler och miljörätt. Det är där som krafterna ska sättas in, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Undersökningen visar också att ändrade och bättre regler är viktigt för företagens konkurrenskraft. Varannan företagare anser att en sänkning av regelkostnaderna har mycket eller ganska stor betydelse för att det i framtiden ska gå bra för företaget. Endast ett av fem företag (19 procent) anser att sänkta regelkostnader saknar betydelse.

– Mindre kostsamma regler handlar ytterst om förbättrad konkurrenskraft och tillväxtchanser för svenska företag. Med smarta regelförbättringar sänks kostnaderna både för företagen och hos dem som utformar och tillämpar regler, säger Jens Hedström.

NNR arbetar för regelförbättringar på alla nivåer i regelkedjan, d v s på EU-nivå, i riksdagen, hos myndigheter, länsstyrelsen och i kommunerna.

./.

Undersökningen från SKOP kan hämtas här.

Dela den här sidan