Pressmeddelande: NNRs granskning visar trendbrott i myndigheternas regleringsbrev

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 9 APRIL 2024
NNRs granskning visar trendbrott i myndigheternas regleringsbrev
Näringslivets Regelnämnd (NNR) granskar återkommande regleringsbreven för ett antal myndigheter vars arbete är av särskild stor vikt för företagen. Det är i regleringsbreven regeringens politik omsätts till praktisk verklighet och det är där myndigheterna får i uppdrag att särskilt fokusera på vissa områden. Finns ett mål eller ett område inte med i regleringsbrevet så finns det inte, enkelt uttryckt.
Under många år har resultatet av NNRs granskning varit tämligen nedslående. Förra året var det bland de 26 myndigheter som vi återkommande granskat bara sju som haft ett uppdrag att på något sätt förenkla för företagen. Endast fem hade ett krav på sig att följa upp eventuella effekter som deras förenklingsarbete haft.
I år såg det dock annorlunda ut. Av de tidigare granskade 26 myndigheterna har 16 fått ett regelförenklingsuppdrag. Sammanlagt har 36 myndigheter fått ett förenklingsuppdrag och/eller krav på uppföljning samt att arbeta med service gentemot företagen.
– Detta är en mycket glädjande utveckling. Samtidigt är vi långt ifrån i hamn och det ligger nu ett stort ansvar på de myndigheter som ska omsätta uppdragen till verklighet. För att lyckas behöver myndigheterna bland annat en tydlig plan som involverar frekventa samråd med näringslivet under arbetets gång, säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd.
Fokus i uppdragen ligger främst på myndigheternas egna åtgärder och förenklingar, men också på vad som behöver åtgärdas i den lagstiftning som ligger till grund för myndigheternas eget arbete gentemot företag. NNR kommer i sitt arbete framgent att följa arbetet med uppdragen, men också att initiera möten med vissa av myndigheterna.
– Det är en ordentlig djungel av regelkrångel och kostnader som nu ska röjas. Regeringen har tagit ett rejält första kliv i och med myndighetsuppdragen och nu gäller det för myndigheterna att ta emot stafettpinnen och inte slå av på takten, avslutar Andrea Femrell.
Läs en presentation av årets regleringsbrevsgranskning här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan