Pressmeddelande: NNR välkomnar regeringens förenklingsuppdrag till länsstyrelserna

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 5 APRIL 2024
NNR välkomnar regeringens förenklingsuppdrag till länsstyrelserna
Regeringen beslutade den 27 mars att ge länsstyrelserna i uppdrag att förenkla för företag. Detta genom att utforma och genomföra kompetenshöjande insatser riktade till länsstyrelsernas företagsnära verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att föra dialog med näringslivsorganisationerna.
Länsstyrelserna är en viktig myndighet och aktör gentemot företagen, framför allt genom sitt ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av olika verksamheter. Länsstyrelsernas tillämpning av regelverken liksom dialog och bemötande blir därför avgörande för företagsklimat och tillväxt runt om i landet. Enligt de undersökningar som bland annat NNR gjort av länsstyrelsernas tillsynsarbete inom vissa områden så finns skillnader i tillämpning och effektivitet som kan överbryggas, likaså goda exempel och arbetssätt att bygga vidare på.
– Detta är ett bra och vältajmat uppdrag. Genom att länsstyrelserna i samarbete med näringslivet ska växla upp arbetet med regelförenkling skapas förutsättningar för ett mer förutsägbart regelverk, en effektiv tillämpning samt en ömsesidig och förtroendefull dialog över hela landet. Vi kommer med intresse att följa detta uppdrag och vad det leder fram till, säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd.
Regeringens uppdrag finns att läsa här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan