Pressmeddelande: Svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete

Ett regelverk som är effektivt och lätt administrerat är en viktig faktor för att företagen ska kunna växa, bli framgångsrika och bidra med välstånd och arbetstillfällen. Därför har också regelförbättringsåtgärder varit en prioritering hos de senaste regeringarna. Idag har dock hela 78 procent av landets företagare inget eller enbart litet förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. En tredjedel av företagarna saknar helt förtroende. Detta enligt en SKOP-undersökning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, beställt och som genomfördes i december 2016.

– Det borde vara ett betydande problem för regeringen att majoriteten företag inte har ett större förtroende för det arbete som ska förbättra just deras förutsättningar. Nu krävs en tydlig prioritering på central politisk nivå med tydliga mätbara mål och en handlingsplan för att förenklingsarbetet ska få genomslag och förtroendet återupprättas, menar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

De låga förtroendesiffrorna kan med stor sannolikhet härröra från svaret på en annan av frågorna i undersökningen; den om regelkrånglet upplevs ha ökat eller minskat. Betydligt fler företagare, 32 procent, upplever att krånglet ökat sen förra året än de, 2 procenten, som tycker att det blivit enklare. Sett över några år så har de som tycker att regelkrånglet minskat gått från 21 procent år 2011 till två procent i november 2016, medan de som finner att det blivit krångligare har nästan fördubblats mellan åren 2014-2015 och har nu en toppnotering på 32 procent.

– Utvecklingen går åt fel håll. Detta beror bl a på att regeringen inte genomfört några förenklingar inom områden som har stor påverkan på företagens vardag och verksamhet och dels att det kommit många förslag på nya och förändrade regler som innebär ökade kostnader och krångel för företagen. Vi ser också att det på central politisk nivå saknas en tydlig och sammanhållande plan för och styrning av arbetet. Resultatet ser vi här, säger Tomas Lööv, sakkunnig, NNR.

Är ett kostnadseffektivt och enkelt regelverk viktigt för företagens affärer och tillväxt? Ja, i alla fall i expansionshänseende. En tydlig majoritet av de tillfrågade företagarna (58 procent) menar att antalet anställda och/eller försäljningen skulle öka med införande av regelförändringar som minskar kostander och risker. De som anser att både försäljning och antalet anställda skulle öka är nästan hälften av företagarna, 44 procent.

– Det finns en stor potential för tillväxt och konkurrenskraft genom att genomföra regelförbättrings- och förenklingsåtgärder. Detta innebär att regeringen kan göra stor skillnad för landets företagare och därmed för tillväxten och jobben. Tyvärr har de senaste årens tendens varit negativ och menar regeringen allvar med att vilja ha ökad tillväxt och fler arbetstillfälle finns här en stor möjlighet, säger Tomas Lööv, sakkunnig, NNR.

SKOP-undersökningen finns här.

För mer information, kontakta Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan