Pressmeddelande: Näringslivet överlämnar förenklingsförslag till EU-kommissionen

Pressmeddelande 2008-05-23

Näringslivets regelnämnd (NNR) har publicerat en rapport med 27 förslag till förenklingar av EU lagstiftning och åtgärder med syfte att förbättra EU:s lagstiftningsprocess till nytta för företagen. NNR överlämnar rapporten idag, fredag, till vice generaldirektören på EU-kommissionen generalsekretariat, Alexander Italianer, som ansvarar för kommissionens regelförenklingsarbete och till statssekreterare i Näringsdepartementet, Jöran Hägglund.

– Vi har sammanställt förenklingsförslag från våra medlemmar. Det är förslag på åtgärder som EU-kommissionen kan vidta för att göra det lättare och mindre kostsamt för företag att följa regler. Det rör sig både om åtgärder som skulle få effekter för ett flertal företag i Europa, men även om branschspecifika ändringar som skulle ha stor betydelse för en viss bransch och dess konkurrenskraft, säger NNR:s VD, Jens Hedström.

I rapporten föreslås bland annat:
– Minskade krav på rapportering av statistik och införandet av ett så kallat ”single flow system”, vilket skulle underlätta för alla företag som importerar varor från EU-länder.
– Ett enklare, och mer enhetligt genomförande av, regler för moms.
– Minskade krav på årsredovisning för mindre företag.

Men det handlar inte bara om att förenkla den lagstiftning som finns idag. Det gäller att se till att ny lagstiftning är ändamålsenlig och enkel för företag att följa från början. Därför innehåller rapporten också förslag på hur EU:s lagstiftningsprocess kan förbättras. Det rör sig främst om effektivare konsultation med berörda parter på ett tidigt stadium i processen och högre kvalitet på nya lagförslag genom ökade befogenheter för EU:s regelråd att stoppa förslag som inte har kompletta konsekvensanalyser.

EU-kommissionens har bland annat efterfrågat förslag på åtgärder från näringslivet.

– NNR har länge efterfrågat bättre samråd med näringslivet från EU-kommissionens sida. Att man nu faktiskt frågar oss vad som skulle göra det lättare för företag att hantera lagar och regler betyder att det är större chans att EU-kommissionen vidtar åtgärder som näringslivet verkligen vill ha, säger Karin Atthoff, sakkunnig på NNR.

– Vi och våra medlemmar har välkomnat EU-kommissionens ambitionsnivå i förenklingsarbetet, men vi förväntar oss att ambitionen resulterar i mätbara resultat för företag i form av sänkta regelkostnader, tillägger Jens Hedström.

Rapporten kan laddas ner här.

För mer information, kontakta:
Jens Hedström, VD
Telefon: 070-552 99 46
jens.hedstrom@nnr.se

Karin Atthoff, Sakkunnig
Telefon: 076-800 70 94
karin.atthoff@nnr.se

Dela den här sidan