NNR Nyheter 2 2008

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter – Sveriges enda nyhetsbrev om hur vi kan få färre och enklare regler. Ladda ner nyhetsbrevet här.

Ur innehållet:

Medvind för regelförenklingsfrågorna
Intresset för regelförenklingar växer både i Sverige och i EU.

NNR välkomnar regeringens beslut om att inrätta ett regelråd
Regelrådet ska utvärdera utformningen av nya eller ändrade regler för företag, samt granska kvaliteten på konsekvensanalyserna.

Tre frågor till Andrea Femrell, sakkunnig på NNR
Företagen fyller årligen i ungefär 94 miljoner blanketter, så här arbetar NNR för färre och enklare regler.

Näringslivet överlämnar förenklingsförslag till EU-kommissionen
NNR har överlämnat en rapport med förslag till förenklingar på EU:s lagstiftning till Alexander Italianer, vice generaldirektör på EU-kommissionens generalsekretariat.

Välbesökt seminarium om EU’s Better Regulation Agenda for the benefit of Business
Regelförenkling är en prioriterad fråga för sittande EU-kommission och de behöver förslag och idéer från intressenter såsom NNR.

»Ladda ner nyhetsbrevet här!

Dela den här sidan