Pris för bästa förslaget till minskad byråkrati

Priset för bästa förslaget till minskad byråkrati ska bidra till att hitta nyskapande idéer för att få bort onödig byråkrati till följd av EU-lagstiftningen. Om byråkratin minskar kan företagen ägna mer tid åt sin kärnverksamhet och frigöra resurser för forskning, innovation och tillväxt. Syftet med tävlingen är att skapa idéer som EU-kommissionen kan använda som ett led i sitt åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor.

På EU-toppmötet i mars 2007 godkändes målet att minska den administrativa bördan till följd av EU-lagstiftningen med 25 % till 2012. Tävlingen kan hjälpa EU att nå detta mål och uppmärksamma EU:s arbete för att göra det lättare att driva företag i EU. Priset instiftades av högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor, under ledning av Edmund Stoiber.

Priset ska belöna förslag till minskad byråkrati som ännu inte har genomförts i praktiken. Tävlingen är öppen för alla. Sista anmälningsdag är 31 januari 2009. Priset kommer att delas ut den 13 maj 2009 i Prag.

Tävlingsformulär och mer information finns på www.best-idea-award.eu.

Tävlingsinformation på svenska.

Dela den här sidan