Remissvar om ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen

Remiss av delbetänkandena ”En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen” (SOU 2007:111) och ”Miljödomstolarna; domkretsar, lokalisering och handläggningsregler” (SOU 2008:31)

Läs NNRs remissvar här

Dela den här sidan