Pressmeddelande: Internationell press på regeringar att genomföra regelförbättringar för näringslivet

En internationell överenskommelse om reform av regelsystem, en s k OECD-rekommendation, sätter nu press på regeringar i EU och andra OECD-länder att genomföra regelförbättringar för näringslivet. Under två dagar, den 3 och 4 juni, samlas OECD och dess medlemsländer i Stockholm för att diskutera bästa sätt att skapa effektiva regler som hjälper företag att skapa tillväxt och arbetstillfällen.
 
OECDs Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance antogs 2012 och innehåller 12 principer som bör följas för att regler och regelsystem ska vara effektiva. OECDs medlemmar har moraliskt, om än inte juridiskt, förbundit sig att genomföra rekommendationens principer inom tre år.

Rekommendationen innehåller mycket av det som näringslivet anser ska prioriteras, som transparens, samråd med berörda parter innan besluten fattas samt att konsekvensutredningar görs på ett tidigt stadium i beslutsprocessen.

– Rekommendationen är det mest moderna internationella redskapet länder har för att förbättra kvaliteten på regler och regelsystem på nationell nivå. Genomförande av rekommendationen är en fråga om att återskapa förtroende för regelsystemen och uppmuntra tillväxt. Bollen ligger nu också hos vår egen regering och menar de allvar med att vilja se fler och växande företag, fler jobb och ett bättre företagsklimat så är rekommendationen något de bör ta på största allvar, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

På OECDs konferens deltog från svenskt håll bland annat Näringsminister Annie Lööf, Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv och NNRs VD Jens Hedström. I och med konferensen inleder OECDs sekretariat ett projekt som går ut på att övervaka och utvärdera hur olika länder genomför de olika principerna i rekommendationen. Bland annat kommer det att göras en undersökning med frågor till ländernas regeringar om olika aspekter av regelsystemet som finns på plats. OECD har även bjudit in näringslivet att kvalitetssäkra både frågorna och så småningom svaren ur ett användarperspektiv.

– Att OECD på det här sättet efterfrågar näringslivets erfarenhet och expertis inger förtroende vad gäller utvärderingsprojektets trovärdighet, säger Karin Atthoff, sakkunnig internationella frågor, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

För mer information, kontakta 
Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR. 
Tel: 08-762 70 93 eller 
Karin Atthoff, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR. 
Tel: 08-762 70 94

Dela den här sidan