Pressmeddelande: Företagare som ansöker om bygglov behandlas olika av kommunerna

Det skiljer som mest hela nio veckor mellan snabba och långsamma kommuner när det gäller att handlägga och besluta om en enkel bygglovsansökan. Bygglovsavgiften varierar med upp till 53 000 kr mellan kommunerna för samma bygglovsärende. En god nyhet är dock att 24 procent av kommunerna blivit snabbare i handläggningen.

Detta visar Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport ”Bygglov”. Rapporten beskriver kommunernas handläggningstider, avgifter och tillsyn av bygglov och är den tredje i en serie av fem som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.

– Det är anmärkningsvärt med så stora skillnader i handläggningstid och avgifter kommunerna emellan. En snabb, effektiv handläggning och proportionerliga avgifter är en rättssäkerhetsfråga. Samtidigt visar de kommuner som lyckats korta handläggningstiden för bygglov att det fullt möjligt att effektivisera verksamheten, säger Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Rapporten visar även exempel på några kommuner som gjort stora förbättringar i sin service till företagen på detta område. De kommuner som kortat sina handläggningstider mest, med upp till sex veckor, är Hagfors, Helsingborg, Ockelbo och Ronneby. Allra snabbast idag är Munkedal och Sollefteå som bara tar en vecka på sig att handlägga och besluta om NNRs bygglovsexempel. Det finns med andra ord goda exempel att lära sig av för de kommuner som behöver förbättra sina handläggningsrutiner.

– Kommunerna bör underlätta för byggföretag som söker bygglov. Det är betydelsefullt för både investeringar och jobben. En kommun kan göra mycket på egen hand för att förbättra företagsklimatet. Bra service är självklart, men en snabb och effektiv handläggning är ännu viktigare, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Färre kommuner än för två år sedan har utfästelser eller riktlinjer för hur lång tid handläggningen av ett ärende får ta och de ger heller ingen kompensation till dem som får vänta på sitt bygglov längre än de tio veckor som plan- och bygglagen anger som gräns. Endast tre procent av kommunerna har en policy för när och hur certifierade sakkunniga ska användas (avkrävas) av byggherren, vilket kan leda till olika tillämpning och därmed högre kostnader för vissa byggherrar.

– Kommunernas motprestation gentemot företagen måste bli tydligare. Om kommunerna inte lyckas hålla handläggningstiden måste någon form av kompensation ske gentemot företagen. Kommunerna måste leverera med tanke på de höga avgifter de tar ut och det kan även finnas anledning för företagen att ta med detta i beräkningarna när de väljer vilken kommun de vill verka i, avslutar Andrea Femrell.

Läs hela rapporten här.

För mer information, kontakta gärna:
Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR. Tel: 08-762 70 93
Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig, NNR. Tel: 08-762 70 97

Dela den här sidan