Pressmeddelande: Det går att förenkla och förbättra

Regeringens förenklingsutredning visar att det går att förbättra och förenkla för företagen. NNR välkomnar att så stor andel som 44 procent av näringslivets 438 förslag genomförts, 5 procent är delvis genomförda och 14 procent av förslagen är under beredning.

– Resultatet är särskilt positivt, eftersom det handlar om förslag som näringslivet själva framfört som angelägna. Samtidigt framgår också att skillnaderna mellan departementen är stora och att finansdepartementet överhuvudtaget inte ingår i uppföljningen. Uppföljningen visar även att det går att förenkla med hjälp av näringslivets förslag, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Det som regeringen nu bör fokusera på är att ta bort återstående tillväxthinder för företagen. Regelförbättringar är enligt OECD ett förhållandevis billigt sätt för ett land att få fart på ekonomin. Omfattande arbete pågår i hela världen. För Sverige specifikt gäller det att prioritera generella regelförbättringar på finans-, miljö- och arbetsmarknadsdepartementens områden, men även särskilda branschregler (se NNRs Regelrapport från december 2012).

NNRs Regelrapport 2012 visar även att internationella företag i vartannat fall upplever, att Sverige går längre än nödvändigt i samband med införande av EU-direktiv. Detta syns inte i regeringens utredning, vilket beror på att de har använt sig av EU-kommissionens icke-officiella definition av goldplating som inte inkluderar företagens kostnader av att ha två parallella regelverk, dvs att behålla de svenska reglerna när det nya EU-direktivet införs. NNR och statliga Regelrådet presenterade i rapporten ”att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning”, ett förslag till gemensam svensk definition och visade att det är vanligt att svenska myndigheter går längre utan att det tydligt förklaras, beräknas eller anges.

NNR välkomnar utredningens kartläggning av tidpunkter för när ny lagstiftning i Sverige träder i kraft, var tredje dag i genomsnitt. Valet är lätt för att göra rätt, välj två datum för införande av ny lagstiftning för företag, första måndagen i januari respektive första måndagen i juli, varje år.

Vid frågor kontakta
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd 
Tel: 08-762 70 93

Dela den här sidan