Pressmeddelande: 95 procent av kommunerna ger inte företagen möjlighet att följa sina ärenden på nätet

Drygt hälften av kommunerna säger sig erbjuda en samordnad handläggning av ett företags olika tillståndsärenden. Detta innebär dock inte att det sker systematiskt för alla områden eller att tillståndsärendena handläggs samtidigt. Kommunerna erbjuder i regel företagen att träffa ansvariga chefer och handläggare i någon form, ofta på företagens initiativ. Så stor andel som 95 procent av de svarande kommunerna anger att företagen inte kan följa sitt ärende på nätet.

– Det borde vara standard att företagen kan följa sitt ärende på nätet och få en samordnad handläggning. Det skulle även spara tid för kommunens handläggare som slipper svara på frågor om vad ärendet befinner sig och vem som är ansvarig. Kan myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan med tiotusentals ärenden erbjuda sina kunder e-tjänster så bör kommunen klara av detta också, säger Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Detta visar rapporten Företagens väg in till kommunen som Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar idag. Rapporten beskriver kommunernas företagslotsar och hur kommunen hanterar företagens ärenden och är den första i en serie av fem som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.

– Det är viktigt att kommunerna gör vad de kan för att hjälpa företag att växa och skapa jobb och det finns mycket en kommun själv kan göra för att förbättra företagsklimatet. Bra service är självklart, men en snabb och effektiv handläggning är viktigare, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rapporten visar att 92 procent av de svarande kommunerna har en lotsfunktion. Lotsfunktionen har en relativt hög tillgänglighet. Däremot är funktionen ofta knuten till en enskild person som även har andra arbetsuppgifter, vilket begränsar möjligheterna för företagen att få snabba svar.

– Det är bra att så många kommuner har inrättat någon form av en väg in funktion/företagslots. Det tyder på att de har en insikt om att det finns ett behov hos företagen att hitta rätt i den kommunala byråkratin. Varje tillståndsärende handlar om att en företagare vill investera i kommunen – något kommunerna borde vilja uppmuntra, avslutar Andrea Femrell.

Läs hela rapporten här.

Vid frågor kontakta
Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
Tel: 08-762 70 93

Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig
Tel: 08-762 70 97

Dela den här sidan