Regelrådets årsrapport visar en liten förbättring av kvaliteten på nya regelförslag, dock från en låg nivå.

Regeringen och ansvariga myndigheter måste nu prioritera arbetet med konsekvensutredningar så att det blir en hög kvalitet på regelförslagen, inklusive en beskrivning av effekterna för företag. Endast på så sätt blir det möjligt för politiker och beslutsfattare att välja det regelförslag som innebär lägst kostnad för att nå målet med den nya regleringen, vilket gynnar en bättre tillväxt i landet.

Regelrådets arbete är viktigt och nu är det upp till bevis för regeringen och myndigheterna att stärka arbetet med konsekvensutredningarna. Regeringen måste också genomföra konkreta förenklingsåtgärder så att målen om en märkbar förbättring i företagens vardag och att företagens regelkostnader minskar kan bli verklighet, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Regelrådets rapport finns här.

Dela den här sidan