Förenklingsmöte med ledande förenklare

Givande diskussioner och erfarenhetsutbyten skedde mellan de myndigheter som arbetar med förenklingsuppdrag från regeringen i Växjö 7-8 februari. Deltog gjorde Näringsdepartementet med statssekreteraren i spetsen, GD:ar från Bolagsverket,Tillväxtverket och Tillväxtanalys, Landshövding från Länsstyrelsen i Kronoberg, utvecklingschef för Jordbruksverket och Vd för NNR.

En breddning och fördjupning av regelförenklingsarbetet under mandatperioden är något som den nuvarande ledningen på Näringsdepartementets har som ledstjärna.

En av flera konkreta uppgifter som alla närvarande myndigheter enades om på mötet var att de ska arbeta med att införa en handläggningsgaranti under de närmaste åren. En handläggningsgaranti med innebörden att en företagare får besked från ansvarig myndighet att ärendet är registrerat, ett besked om när ärendet beräknas vara avgjort och vilka eventuella kostnader som är förknippade med ansökan. Dessutom var samtliga myndigheter överens om att de årligen ska vara transparenta och redovisa resultaten av arbetet. Syftet är naturligtvis att införandet av handläggningsgarantin ska leda till kortare, effektivare och rättsäkrare myndighetsutövning.

Dela den här sidan