Regeringens svar på Riksrevisionens rapport – Inte aktuellt att återinföra revisionsplikten för mindre företag

Riksrevisionens granskningsrapport från december 2017 om slopad revisionsplikt i mindre företag har uppmärksammats och kritiserats av bl a NNR och NNRs medlemmar. Förslaget från Riksrevisionen var bl a att regeringen borde verka för att återinföra revisionsplikten för mindre företag. Nu har regeringen i en riksdagsskrivelse förklarat hur den ser på saken. Regeringen skriver att Riksrevisionens iakttagelser enligt regeringens mening inte utgör tillräckliga skäl för att i nuläget verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Regeringen vidtar i stället andra åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp. I skrivelsen till riksdagen behandlas även riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Här skriver Regeringen att den inte avser vidta några åtgärder med anledning av tillkännagivandet.

Läs mer om regeringens ställningstaganden här.

Läs mer om NNRs och medlemmarnas synpunkter på Riksrevisionens rapport här och här.

Dela den här sidan