Seminarium om revisionsplikten

Motståndet mot Riksrevisionens förslag om att återinföra revisionsplikten för mindre företag är massivt inom näringslivet, vilket bland annat uppmärksammats i några artiklar som NNR och flera av dess medlemmar skrivit. Nyligen anordnade även Skatteutskottet ett seminarium i frågan, i regi av Svenskt Näringsliv och Småföretagarna, där NNRs VD Andrea Femrell var moderator.

Läs om seminariet på Svenskt Näringslivs hemsida.

Dela den här sidan