Pressmeddelande: NNRs nya satsning: ”Företagare om regelkrångel”

Idag lanserar Näringslivets Regelnämnd NNR en intervjuserie på sin hemsida där företagare berättar om hur de och deras verksamhet drabbats av krångliga, ineffektiva och otidsenliga regler.

– Med ”Företagare om regelkrångel” vill vi kunna visa på hur ineffektiva och krångliga regler drabbar företag och företagare varje dag. Att tala om hur många företag som berörs och vilka summor regelkrånglet kostar näringslivet är en viktig del, men det är minst lika viktigt att komma ihåg att det är riktiga verksamheter och människor som drabbas. Här låter vi därför hårt arbetande företagare berätta- företagare som får betala med både tid, pengar och osäkerhet och som i värsta fall riskerar att inte kunna driva eller utveckla sina verksamheter, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

I det första exemplet får vi möta Mats Larsson och Tina Dahl som driver Opensten Bondgård AB utanför Limmared i Västra Götaland. De fick lägga ner betydande tid på att diskutera med den lokala länsstyrelsen om det material de ville bygga sitt nya djurstall med verkligen var lämpat för ändamålet – trots att det redan var godkänt av en annan länsstyrelse och användes på annat håll i landet.

Varje exempel presenteras i samarbete med en av NNRs medlemsorganisationer och följs av ett förslag på hur det aktuella regelverket skulle kunna förbättras eller förändras. Förslaget kommer också att följas upp senare med en kommentar från ansvarig politiker eller myndighet.

 

För mer information, kontakta:

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR Tel: 073-020 56 80.
andrea.femrell@nnr.se

Tomas Lööv, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR Tel: 070-238 79 98
tomas.loov@nnr.se

Dela den här sidan