NNR presenterar sju nya förslag på förbättringar av EU-lagstiftning

Näringslivets Regelnämnd NNR har idag för sina medlemmars räkning skickat in sju nya förslag på förbättringar av EU-lagstiftning till EU-kommissionens expertgrupp, Refit platform, som ger råd till kommissionen i deras arbete med att åstadkomma mer effektiva EU-regler och minskade regelbördor. Denna gång är det Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Bankföreningen och Sveriges Bussföretag som bidragit med förslag. Förbättringsförslagen berör områdena moms, finansmarknad och jordbruk och beräknas om de genomförs bl a leda till tids- och kostnadsbesparingar, minskad osäkerhet och risk för berörda företag. Detta utan att syftet med reglerna ifrågasätts.

Refit platform i kombination med kommissionens webbplats Lighten the load möjliggör att förslag till förbättringar av EU-lagstiftning omhändertas på ett systematiskt sätt. Refit platforms arbete innebär att förslagen diskuteras och att rekommendationer på dessa lämnas till kommissionen. Detta snabbar på processen och skapar goda förutsättningar för att förslagen tas in i kommissionens arbete. NNR har tidigare skickat in ett fyrtiotal förslag som nu alla har hanterats av plattformen och återkommer alltså nu med ytterligare sju förslag.

NNR uppmanar den svenska regeringen att stödja de förslag som nu presenteras till Refit platform då dessa innebär förenklingar och kostnadsbesparingar för svenska företag.

Läs sammanställningen av förslagen här.

För mer information, kontakta:

Christina Fors, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 070-305 70 95.
christina.fors@nnr.se

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 073-020 56 80.
andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan