Rutin för samrådsförfarande mellan SCB och NNR

För att få en tydlig rutin kring samråd i samband med att SCB samlar in uppgifter från företag har NNR och SCB överenskommit om följande rutin för samrådsförfarande.

Rutin för samrådsförfarande mellan SCB och NNR (PDF-fil)

Dela den här sidan