Företagens totala regelkostnader: Anna Norberg Buss

En total regelkostnad på 3,1 miljoner årligen på en omsättning av 13 miljoner. Detta innebär 204 000 kronor per anställd och år. För Anna Norbergs Buss i Sundsvall kräver de höga regelkostnaderna stora resurser.

Anna Norbergs Buss verkar i tuff konkurrens i Västernorrland och Jämtland och utför kollektivtrafik på entreprenad åt länstrafikbolag, kommuner och landsting i Västernorrland och Jämtland. Företagets verksamhet består även utav beställningstrafik, skolskjutsar, godstrafik samt uthyrning av fordon.

Anna Norbergs Buss har en regelkostnad på 3,1 miljoner kr. Skatter och arbetsgivaravgifter utgör en stor del, men företaget har även höga regelkostnader för administration av arbetstidsreglerna, personal på deltid, samt för besiktning och avfallshantering. Även administration och avgifter till följd av branschregler är betungande.

– Jag visste att vi lägger ner enorma mängder tid och pengar på att administrera regler, men jag var inte helt medveten om att beloppen var fullt så höga som NNRs rapport om vårt företag visar. Hade regelbördan lättats hade vi haft möjlighet att vara mer ute på fältet och bland personalen, säger Anna-Karin Norberg, vice VD på Anna Norbergs Buss i Sundsvall.

Varje år tvingas svenska företag ha kunskap om och efterleva en mängd olika regler. I Sverige ska företagen år 2006 följa de flesta av de 1 270 lagar, 2 300 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd som finns. Företagsreglerna har uppskattats till att omfatta inte mindre än ca 20 000 sidor. Därtill ska svenska företag fylla i 94 miljoner

blanketter årligen som myndigheterna begär in. NNR, Näringslivets Regelnämnd, arbetar för färre och enklare företagsregler samt att minimera företagens uppgiftslämnande.

– Rapporten om Anna Norbergs Buss visar hur angeläget det är att regeringen skyndsamt genomför sitt löfte om att åtminstone minska företagens administrativa regelkostnader med minst 25 %. Företagen efterfrågar konkreta åtgärder för att få möjlighet att konkurrera, växa och skapa fler arbetstillfällen, istället för att som idag lägga stora resurser på att administrera regelverk, säger Andrea Femrell, NNR.

Läs rapporten här (PDF-fil)

 

Dela den här sidan