Företagens totala regelkostnader: Gnosjö automatsvarvning

För Gnosjö Automatsvarvning AB, ett verkstadsföretag med 26 anställda och med en omsättning på ca 50 miljoner år 2005, är regelkostnaderna 4.8 miljoner kronor årligen. Detta motsvarar 186 000 kronor per anställd eller 10 % av omsättningen och är utgifter helt beroende på de regelkrav som företaget enligt svensk lag tvingas att betala.

Skatter och avgifter är den största posten, men även andra regler är ekonomiskt betungande. På miljöområdet dominerar de materiella regelkostnaderna, som är kopplade till att företaget investerat in utrustning och i anläggningen för att leva upp till kraven i lagstiftningen.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har i en rapportserie visat på de höga regelkostnader som svenska företag drabbas av. Rapporten om Gnosjö Automatsvarvning AB är den fjärde i en serie av sex rapporter. Enligt OECD och NUTEK beräknas kostnaderna för svenska företag att administrera de statliga svenska reglerna uppgå till ca 60 miljarder kronor per år, vilket enligt samma beräkning motsvarar ca 30 000 kr per anställd och år. I NNRs rapportserie har flera företag dock visat att regelkostnaderna är betydligt större än så.

– Jag blev förvånad att regelkostnaderna var så pass stora som 10 % av hela vår omsättning. Vi är noggranna och lägger ner mycket tid på den omfattande regelhanteringen. Det tar tid att hålla sig uppdaterad på alla nya regler, i synnerhet på skatte- och personalområdet. Hade bördan minskat, kunde vi koncentrera oss mer på att utveckla företaget, säger Linda Fransson, Gnosjö Automatsvarvning AB.

Varje år tvingas svenska företag ha kunskap om och efterleva en mängd olika regler. I Sverige ska företagen år 2006 följa de flesta av de 1 270 lagar, 2 300 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd som finns. Företagsreglerna har uppskattats till att omfatta inte mindre än ca 20 000 sidor. Därtill ska svenska företag fylla i 94 miljoner blanketter årligen som myndigheterna begär in.

– Rapporten om Gnosjö automatsvarvning visar hur angeläget det är att regeringen skyndsamt genomför sitt löfte om att minska företagens regelkostnader med 25 %. Företagen efterfrågar konkreta åtgärder för att få möjlighet att konkurrera, växa och skapa fler arbetstillfällen, istället för att som idag lägga stora resurser på att administrera regelverk, säger Tomas Lööv, NNR.

Läs rapporten här (PDF-fil)

 

Dela den här sidan