Seminarium om regelkrångel i riksdagen

De moderata riksdagsledamöterna Sofia Fölster och Jörgen Warborn, bjöd in till seminarium om regelkrångel den 1 juni. En panel bestående av Andrea Femrell, VD NNR, Daniel Wiberg, chefekonom Företagarna, Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet och företagare Kjell Berg, Bergs kiosk i Haninge, diskuterade frågan om hur stort problemet med regelkrångel är, vad det beror på och lösningar för att minska krånglet och öka effektiviteten i lagstiftningen.

Kostnader och krångel till följd av regelverk har ökat de senaste åren vilket hämmar företagandet. Synpunkter och lösningar som framfördes var vikten av ett tydligt ledarskap och prioritering av regelförbättringsfrågan, en process för att inkludera företag och näringsliv i ett målinriktat regelförbättringsarbete, samt tydligare krav på effektivitet i lagstiftningsarbetet och utvärdering av befintlig lagstiftning.

Regelrådets roll framhölls, liksom behovet av ett stopp i processen för konsekvensutredningar som inte håller måttet. Andra länders erfarenheter lyftes fram, samt det faktum att det idag kan råda olika förutsättningar beträffande regler – exempelvis mellan kommuner och privata aktörer när det gäller anställning av unga personer och personer i utanförskap och med särskilda behov. 

Dela den här sidan