Finansbranschen uppmanar Bolund och Thedéen att inte tumma på rättssäkerheten

NNRs medlemmar inom den finansiella sektorn, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen och Fondbolagens Förening, har tillsammans med Svensk Försäkring skrivit till Finansmarknadsminister Per Bolund och Generaldirektör Erik Thedéen på Finansinspektionen under rubriken ”Tumma inte på rättssäkerheten”.

Syftet med breven är att fästa uppmärksamheten på återkommande brister i EU-regelutformningen på finansmarknadsområdet – brister som enligt branschorganisationerna och andra summerar ihop till ett demokratiskt underskott.

EU-processerna har genererat ett massivt regeltryck och ofta blir resultatet på nationell nivå en överlappande och oproportionerlig reglering som inte fyller sitt syfte – något som också äventyrar rättssäkerheten. I breven formulerar branschorganisationerna som undertecknat ett antal konkreta förslag på förbättringar och inbjuder Bolund och Thedéen till en dialog om frågorna.

Läs breven här.

Dela den här sidan