Pressmeddelande: Stor okunskap om partiernas framtida regelförenklingspolitik

Trots missnöje med regeringens regelförenklingsarbete under mandatperioden så anser företagarna att Alliansen ändå är bättre på att minska företagens regelbörda än de Rödgröna. En majoritet av företagarna, 61 procent, befarar att arbetet med regelförenklingsfrågor kan försämras om det blir ett maktskifte i höstens riksdagsval. Detta enligt en färsk SKOP-undersökning som beställts av Näringslivets Regelnämnd, NNR.

– Många företagare saknar dock fortfarande besked från politikerna om vad de avser genomföra på området under nästa mandatperiod. Tyvärr finns det en stor okunskap om partiernas förslag för att göra regler enklare och mindre kostsamma för företag.  Det är dags att samtliga partier presenterar sina prioriteringar och det måste ske i god tid före valet, säger Jens Hedström, VD Näringslivets regelnämnd, NNR.

I samband med att SKOP-undersökningen genomfördes har NNR intervjuat företrädare för de sju riksdagspartierna om hur de ser på regelförenkling för företag. Företagare har fått rangordna några av politikernas förslag. Det populäraste förslaget bland företagare är att det betungade uppgiftslämnandet till myndigheter ska förenklas genom att endast behöva lämna uppgifter en gång via en myndighet. Idag måste företagare årligen lämna uppgifter till 90 myndigheter och de tvingas fylla i 94 miljoner blanketter. Att ersätta 3:12-reglerna med enklare schablonregler och att med ökad kraft driva regelförenklingsfrågor i EU samt på kommunal och regional nivå är också frågor som företagare anser är viktiga.

Samtidigt vill företagarna understryka att det är dags att regeringen börjar genomföra de regelförenklingsförslag som företagen bäst behöver och som de ofta framfört till politikerna.

– Det är uppenbart att politiken och företagens behov går i otakt. Trots samråd finns det tydliga skillnader mellan vad näringslivet vill ha och vad departementen och myndigheterna valt att prioritera. Regelförenklingar måste leda till märkbara resultat för näringslivet, säger Jens Hedström.

För mer information kontakta VD Jens Hedström på 070- 552 99 46.

Läs SKOP-undersökningen här och politikerintervjuer här.

Dela den här sidan