Pressmeddelande: Regeringen har misslyckats att nå målet – fler konkreta åtgärder krävs

Pressmeddelande
20100528

Näringslivets Regelnämnd, NNR:
Regeringen har misslyckats att nå målet – fler konkreta regelförenklingsåtgärder krävs

Trots ett brett angreppssätt och omfattande åtgärder så har regeringen misslyckats att nå målet med 25 procents minskning av den administrativ regelbörda för företagen. Ambitionerna var varit goda, men skall insatserna lyckas är det nödvändigt att regeringen lyssnar till och genomför företagens egna förslag till regelförenklingar. Detta har tyvärr inte skett i tillräcklig utsträckning.

– Regeringen har inlett ett brett regelförenklingsarbete under mandatperioden, men det återstår många konkreta regelförenklingar inom miljö-, arbetsmarknads- och skatteområdet innan företagen märker någon skillnad i sin vardag. Det krävs ett framtida förenklingsarbete som mer fokuserar på att minska det som företagen upplever som mest irriterande och onödigt kostsamt, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Det är också tydligt att de olika departementen och myndigheterna har haft en stor variation i intresse och prioritering av regelförenklingsarbetet. Vissa departement har ägnat mycket kraft för att underlätta för landets företagare, medan andra har genomfört nya lagstiftningar som försvårat situationen.

– Genom regeringens egna mätningar kan vi konstatera att regelförenklingsarbetet hade nått betydligt längre om inte Anders Borg och hans finansdepartement hade infört en lång rad onödigt dyra och betungande regelförslag, såsom omvänd byggmoms, personalliggare och kassaregister. Vi och landets företagare är inte nöjda, säger Jens Hedström.

Det krävs nu att den kommande regeringen breddar sitt synsätt i regelarbetet. NNRs projekt Företagens totala regelkostnader visar att den administrativa bördan endast utgör en mindre del av företagens totala kostnader pga av regler. NNR anser därför att angreppssättet för enklare regler måste bli bredare och bättre under den kommande mandatperioden.

För mer information kontakta VD Jens Hedström på 070- 552 99 46.

Dela den här sidan