Talet om regelförenklingar syns inte i praktiken

Varför syns inte regeringens strävan efter regelförenklingar i regleringsbreven till myndigheter? Det frågar sig Näringslivets Regelnämnd som har granskat instruktionerna för 24 myndigheter med stark koppling till landets näringsliv. Läs debattartikeln av NNRs VD Andrea Femrell i Dagens Samhälle här.

Dela den här sidan