Undantag från konsumentskyddsreglerna för specialfonder som bara marknadsförs till professionella investerare

Dela den här sidan