Utbyte kring regelförenkling mellan Sverige och Tyskland

En delegation från NNR och Näringsdepartementet träffade den 4 mars företrädare för den tyska regeringen och det s k Normenkontrollrat i Berlin.

Läs med på den tyska förbundsregeringens hemsida

NNR och Näringsdepartementet träffade företrädare för tyska regeringen

Dela den här sidan