Inbjudan: Regelförenklingskonferens ”Bara 891 dagar kvar”

– Vad vill regeringen göra för företagen?

Näringsminister Maud Olofsson presenterar regeringens nya handlingsplan för regelförenkling. Därefter följer samtal och diskussion om arbetet på miljö, skatt- och finansområdet med ledande företrädare för departement, myndigheter och näringslivsorganisationer.

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Tid: Fredagen den 11 april 2008, kl 13,00-15,30

Mingel för deltagarna och talarna efter konferensen.

Välkommen önskar Jens Hedström, VD och Gert Karnberger, Ordförande

Meddela NNR via post, telefax eller e-post, senast fredagen den 4 april 2008, se bifogad inbjudan.

Anmälan kan göras till:
Susan Bräysy
Tel: 08-762 7091
Fax: 08-762 7095
E-post: susan.braysy@nnr.se

Dela den här sidan