Välkommet momsförslag

Regeringen har presenterat ett förslag om att mindre företag skall få möjlighet att rapportera in moms fyra gånger om året, istället för som  idag varje månad.  Detta är ett mycket bra förslag. I dag är små och medelstora företag hårt drabbade av krånglig och tidskrävande administration, något som kostar företagen stora summor.

– Redan idag så innebär 53 procent av regelförslagen från riksdag och regering ökad administrativ börda för företagen. Därför är det positivt att regeringen presenterar förslag som innebär mindre byråkrati för företagen, säger Jens Hedström.

– Momsrapporteringen är en av de frågor som företagen har upplevt som mest besvärlig och är ett komplicerat och svårhanterligt område. Färre rapporteringstillfällen är en smart regelförenkling som borde användas på fler områden, fortsätter Jens Hedström.

Svenska företag måste ha kunskap om och efterleva en mängd olika regler. År 2006 ska företagen följa de flesta av de 1 270 lagar, 2 300 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd som finns. Företagsreglerna har uppskattats till att omfatta ca 20 000 sidor. Dessutom ska svenska företag fylla i 94 miljoner blanketter årligen som myndigheterna begär in. NNR, Näringslivets Regelnämnd, arbetar för färre och enklare företagsregler samt att minimera företagens uppgiftslämnande.

Dela den här sidan