Jens Hedström kommenterar OECD:s förslag

Näringslivets Regelnämnd (NNR) välkomnar OECD: s förslag till de svenska politikerna om hur arbetet med att förenkla regelverken för företagen kan förstärkas och effektiviseras.

-"Sverige måste få igång en process där beslutsfattarna hela tiden överväger konsekvenserna av varje nytt beslut. Detta sker tyvärr alltför sällan. Många gånger går det att finna alternativ till nya kostsamma regler bara man försöker. En del regler går att ta bort och en hel del  kan utformas på enklare sätt", säger Jens Hedström VD i NNR i en kommentar till publiceringen av OECD: s djupgranskning av det svenska regelreformeringsarbetet som offentliggjordes idag inför Näringsutskottet i riksdagen.

-”Svenska och europeiska politiker måste inse att regler kostar mycket pengar för företagen. För företagen är regelkostnaden inget abstrakt problem, utan något som måste finansieras genom hårt arbete”, säger Jens Hedström vidare.

NNR delar flertalet av de rekommendationer som OECD ger inte minst förslagen om hur arbetet med att förbättra det svenska systemet för konsekvensanalyser skall gå till och behovet av en kraftigare politisk och institutionell styrning av regelförenklingsarbetet.

Regeringen har redan tagit till sig några av rekommendationerna vilket är positivt men genom att ha en öppen attityd till OECD: s förslag ökar möjligheterna för regeringen att fram till år 2010 nå målet om en 25 procentig minskning av företagens administrativa kostnader för att hantera regelverken.

Dela den här sidan