Almedalsseminarium: Inga käppar i hjulet

Så löd rubriken på ett almedalsseminarium om det nationella projektet ”förenkla på riktigt” som länsstyrelserna arbetat med sedan 2011. Frågeställningarna var bl a: Har arbetet lyckats? Har företagarnas vardag blivit enklare? Vad säger företagarna själva?

NNRs Andrea Femrell modererade seminariet, som hade en tung panel bestående av: Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister, (C). Annika Bergman, Styrelseledamot, LRF/SLA. Elisabeth Thand Ringqvist, VD, Företagarna. Jens Spendrup, Ordförande, Svenskt Näringsliv. Kristina Alsér, Landshövding, Kronobergs län och Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding, Gotlands län.

Samtliga var eniga om att en hel del har gjorts, men att det finns mycket kvar att göra. Speciellt betonades vikten av att förbättra myndigheternas bemötande av och inställning till företagen. Olika insatser görs, som dialogmöten och försök till tvärsektoriellt samarbete. Handläggningstider är något annat som det arbetas med hos länsstyrelserna och på några ställen har stora förbättringar gjorts. Kristina Alsér framhöll betydelsen av att visa starkt ledarskap för at nå framgång.

Företagsrepresentanterna på plats vittnade om att regelbördan fortfarande är både stor och betungande, bl a inom lantbruket. Ansvarig minister, Eskil Erlandsson, konstaterade att myndigheterna måste bete sig som man gör när man möter människor, även när kommunikation är skriftlig. Att säga några vänliga ord eller till och med ”tack” ibland, skadar verkligen inte kontakterna med företagarna. Dessutom menade Erlandsson att företagarna måste få betala för vad de faktiskt får, i den meningen att avgifter på tillsyn e dyl som inte utförts bör försvinna. En tredje sak han nämnde gällde vikten av få till ett bra uppgiftslämnarsystem.

Jens Spendrup höll med om att mycket handlar om attityder och menade att företagare vill bli sedda. Ska vi få till stånd fler företag i Sverige krävs definitivt en förbättring av attityder, något han menade inte borde vara så svårt. Annika Bergman, som driver lantbruk, gav några ögonblicksbilder av hur många regler som berör hennes företag och hur krångligt det kunde vara i kontakterna med myndigheter och kommun. Ibland kändes det helt enkelt inte roligt at driva företag på grund av detta. Elisabeth Thand Ringqvist lade till perspektivet om att problematiken också drabbade jobben. Om t ex en restaurang inte får ett serveringstillstånd kan de inte börja anställa folk och kanske inte ens starta företaget överhuvudtaget.

Panelen fick frågan om vad de önskar ska ske på detta område framgent och följande svar framkom:

Eskil Erlandsson: Fortsätta minska regelbördan för att nå målet 25 % minskning.

Kristina Alsér: Ökad samordning.

Elisabeth Thand Ringqvist: Vill se skarpa vallöften om att öka regelförenklingsarbetet och även rejält anslag av pengar så att arbetet även kan ske på kommunal nivå – tillsammans med företagen.

Annika Bergman: Fokus på hela landet, så att även landsbygdsföretagen uppmärksammas i regelförenklingsarbetet.

Svenskt Näringslivs ordförande, Jens Spendrup, som summerade seminariet, ville lägga till önskemålet om att införa ett bäst-före-datum på regler, så att gamla regler granskas och tas bort i fall de blivit omoderna.

Dela den här sidan