Timmermans nominerad till ”regelförbättringskommissionär”

– Det är glädjande att det för första gången har nominerats en EU-kommissionär som har som huvuduppgift att arbeta med de viktiga regelförbättringsfrågorna, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Frans Timmermans kommer från Nederländerna, som i många avseende varit drivande just när det kommer till reformer som syftar till att minska företagens regelbörda. Han kommer, om nomineringen godkänns, att bli förste vice president i EU-kommissionen.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen här och Junckers ”Mission Letter” till Timmermans här.

Dela den här sidan