Politikerutfrågning på NNRs årsstämma

Minska momsadministrationen, slopa revisionsplikten för småföretagen och minska
företagens regeladministration med 25 % till år 2010. Detta är några av de slutsatser
som framkom under den politikerutfrågning som NNR anordnade i samband med
sin årsstämma i Stockholm den 19 maj.

Läs om politikerutfrågningen här (pdf-fil)

Dela den här sidan