Ny undersökning från NNR

Ny undersökning från NNR.
Företagare anser att myndigheternas webbplatser kan bli bättre.

NNR har undersökt företagens kännedom och uppfattning om myndigheternas webbplatser. Undersökningen bygger på intervjuer med 1001 företag, utförda av Demoskop samt en uppföljning av myndigheternas egna uppfattningar om webbplatserna, utförd av konsultföretaget Arkitraven.

Företagens synpunkter på myndigheternas webbplatser kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Webbplatserna och dess funktioner måste marknadsföras bättre så att kännedomen ökar om hur de kan minska regelbördan och administrationen.
  • Webbplatserna måste anpassas bättre för inlämning och hämtning av uppgifter samt för kontakten mellan företag och myndigheter.
  • Möjligheter till dialog mellan myndigheter och företag vid utveckling av webbplatserna måste förbättras.
  • Åtgärder måste vidtas så att företag inte behöver lämna samma uppgifter till flera myndigheter.

Läs hela rapporten här (pdf-fil)

Läs pressmeddelandet här (pdf-fil)

Tre frågor till tre företagare om myndigheternas webbplatser.

Se frågorna och svaren (pdf-fil)

Dela den här sidan