BusinessEurope ställer krav på kommissionens regelförbättringsarbete

BusinessEurope har svarat på kommissionens samråd om arbetet med bättre lagstiftning. I sex olika strategipapper diskuterar BusinessEurope sina erfarenheter och lämnar förslag till förbättringar beträffande konsekvensanalyser och Regulatory Scrutiny Board (RSB) (kommissionens konsekvensbedömningsnämnd), utvärderingar och fitness checks, Refit platform, transparens i trilogerna, transparent genomförande och offentliga samråd.

NNR har medverkat aktivt i framtagandet av strategipapperen och har bl a lyft fram att RSB vid sin granskning måste kunna se både förslag och konsekvensbedömning, samt att medlemsstaterna i sin rapportering av genomförande av EU-direktiv utifrån fastställda riktlinjer måste redovisa eventuell överimplementering till kommissionen.

NNR har också lyft fram vikten av att Refit platform fortsätter under en ny kommission och att förslagsställarna ges möjlighet att presentera sina förslag för plattformen. Det är också viktigt att utvärderingar måste kunna genomföras på ett oberoende sätt och att principen om att utvärdera först måste respekteras.  BusinessEuropes strategipapper avseende kommissionens Better Regulation Agenda finns här.

Dela den här sidan