OECD presenterar nytt regelförbättringsverktyg

Hur regelverk genomförs och tillämpas har stor betydelse för företagen. Myndighetstillsyn och kontroll är en viktig del i detta, varför OECD år 2014 tog fram s k  Best Practise principer för området. Nu presenterar OECD en verktygslåda i form av en checklista som OECDs medlemsstater och dess tillsynsmyndigheter kan använda för att få en effektiv tillämpning av regler gentemot företagen. NNR har via BIAC, näringslivsgrenen inom OECD, varit aktiv och hjälpt till med synpunkter under processen med checklistan.

OECDs Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit finns att läsa här.

Dela den här sidan