NNR Nyheter 4 2018

Riksdagsledamöter – motionera mera!

Efter en varm sommar och en het valrörelse är den nya riksdagen på plats. I måndags inleddes dess motionsperiod som pågår till 15 dagar efter att regeringen har lagt sin budget, vilket allra senast ska vara den 15 november vid regeringsskifte. Nu har vi ju ingen ny regering ännu, så vi vet inte exakt när det sker. Däremot är det faktiskt dags för de nya och omvalda riksdagsledamöterna att fundera på vilka frågor de anser bör behandlas av riksdagen under det kommande året.

Flera ledamöter skriver gärna motioner som är direkt relaterade till sina valkretsar, exempelvis om vissa explicita naturområden, infrastruktursatsningar eller liknande. Det är förståeligt då det är sin valkrets man blir vald av och primärt företräder.

Ett viktigt område, som gagnar såväl den egna valkretsen som riket i sin helhet, samt som både hushållar med statens pengar och underlättar för näringslivet och tillväxten, är regelförbättring för företag? Ett strålande motionsämne där det finns mycket att göra.

Skulle det saknas inspiration så finns det mängder med uppslag att hämta hos oss och hos våra medlemsorganisationer. Varför inte börja med att bläddra igenom våra två rapporter Ny mandatperiod, nya möjligheter och Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022. Eller så kontakta oss helt enkelt.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Enklare regler toppar småföretagarnas önskelista

Sveriges småföretagare vill att den kommande regeringen prioriterar att minska regelkrånglet och sänker kostnaderna för att anställa, enligt en undersökning som Visma gjort. Denna visar också att den fråga som är viktigast för företagarna är att den kommande regeringen minskar regelkrånglet. Nästan sex av tio småföretagare, 56 procent, upplever att många och krångliga regler är ett problem i deras vardag.

Läs mer här.


Regeringen vill förenkla för företag i besöksnäringen

I somras gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att se över hur handläggningstiderna kan förkortas för företagare inom besöksnäringen. Ett välkommet initiativ som vi hoppas sprids till fler näringar.

Läs mer här.


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök gärna vår regelblogg eller ta del av vår intervjuserie "Företagare om regelkrångel".


NNR i sommarmedia

Under sommaren har NNR samlat en del pressklipp, drygt 20 stycken. Bland annat med en egen debattartikel som summerar regeringen Löfven, som finns att läsa t ex här samt nämnda i ledartexter om företagens regelbörda, som t ex här.

BusinessEurope ställer krav på kommissionens regelförbättringsarbete

BusinessEurope har svarat på kommissionens samråd om arbetet med bättre lagstiftning på sex olika områden; konsekvensanalyser och Regulatory Scrutiny Board (RSB) (kommissionens konsekvensbedömningsnämnd), utvärderingar och fitness checks, Refit platform, transparens i trilogerna, transparent genomförande och offentliga samråd. NNR har medverkat aktivt i framtagandet av BusinessEuropes strategier.

Läs mer här.


OECD presenterar nytt regelförbättringsverktyg

Hur regelverk genomförs och tillämpas har stor betydelse för företagen. Myndighetstillsyn och kontroll är en viktig del i detta, varför OECD år 2014 tog fram s k Best Practise principer för området. Nu presenterar OECD en verktygslåda i form av en checklista som OECDs medlemsstater och dess tillsynsmyndigheter kan använda för att få en effektiv tillämpning av regler gentemot företagen. NNR har via BIAC, näringslivsgrenen inom OECD, varit aktiv och hjälpt till med synpunkter under processen med checklistan.

Läs mer här.


OECDs granskning av Sverige snart klar

OECD har granskat Sverige och övriga medlemsstater med avseende på regelgivningspolicies och styrning. Granskningsrapporten publiceras den 10 oktober.

Läs mer här.

Dela den här sidan