Företagens totala regelkostnader – år 2005 jämfört med år 2008

Idag presenterar Näringslivets regelnämnds (NNR) sin nya rapport Företagens totala regelkostnader. Rapporten är en uppföljning av en studie som genomfördes 2005 och som granskade hur de totala regelkostnaderna ser ut hos fem olika företag i förhållande till år 2008.

Ladda ner rapporten här: Företagens totala regelkostnader (PDF)

 

 

Dela den här sidan