Pressmeddelande: Frivillig revision för småföretag

Regeringen presenterade idag ett förslag till lagrådsremiss om att alla småföretag med upp till tre anställda och tre miljoner i omsättning slipper obligatoriet med auktoriserad revisor. Vidare utlovar regeringen i kommande steg att förenkla redovisningen för Sveriges småföretagare.

– Ett steg i rätt riktning. Detta är en reform som Sveriges företagare har efterfrågat. Naturligtvis blir det även en besvikelse för många av Sveriges småföretagare att regeringen inte undantar alla småföretag som både utredningen och EU-direktivet öppnar för. Nu ökar istället trycket och förväntningarna från företagen på att regeringen genomför andra förbättringar. Viktiga områden prioriterade av företagare är; flexiblare arbetsmarknadsregler, kortare handläggningstider, en annan miljöbalk och sänkta arbetsgivaravgifter, säger Jens Hedström, VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Vid frågor, kontakta:
Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR

Dela den här sidan