Riksdagsseminarium 24/3 om företagens regelkostnader, referat

Rapporten Företagens totala regelkostnader presenterades onsdagen den 24 mars på ett seminarium i riksdagen. Drygt 50 personer hade samlats för att få fördjupad kunskap i hur regelkostnaderna för företagen förändrats under de senaste åren och för att få höra företagares och politiska företrädares syn på frågan.

Värd för seminariet var Per Bolund, som är riksdagsledamot för Miljöpartiet och även partiets näringspolitiske talesperson och moderator var Jens Hedström, VD Näringslivets regelnämnd.

Tomas Lööv är sakkunnig på NNR och leder projektet som granskar företagens totala regelkostnader. Efter inledningen presenterade han slutsatserna från rapporten och beskrev även några olika åtgärdsförslag som om de genomförs markant skulle förbättrar situationen för dagens regeltyngda företagare. Bland förslagen ingår att regelgivarna ska välja det regelalternativ som medför lägst kostnader för berörda företag, att utvärdera i efterhand vilka effekter olika regler haft, samt att bredda den systematiska diskussionen om regler.

– Redan i direktivskrivandet måste regelgivarna vara öppna och lyfta på alla stenar för att hitta det bästa alternativet för nya eller förändrade regler. Dessutom måste reglerna utvärderas i efterhand om vilka effekter som de haft. Det måste till en dynamisk syn på det här! Likaså krävs en systematisk ansats – om Sverige ska bli ett bra företagsland måste diskussionen breddas, sade Tomas Lööv.

En av företagarna som medverkat i rapporten är Mikael Gilbertsson på Stjernsunds Gård, som driver lantbruksverksamhet. Han och Anita Roll, ägare och VD till IT-företaget Q-Tema berättade om hur de ser att regelkostnaderna och krånglet utvecklats under de senaste åren.

– Det är entreprenöranda som driver mig att fortsätta vara företagare.  Jag upplever inte att regelbördan förenklats överhuvudtaget och undersökningen visar också att så är fallet, sade Mikael Gilbertsson.

Gilbertsson berättade vidare att bland annat tillståndsprövningen sätter käppar i hjulet för nya verksamhetsidéer och det tar en vansinnigt lång tid. Reglerna och byråkratin motarbetar initiativ i synnerhet på miljösidan. Den digra rapporteringen och uppgiftslämnandet låter han numera en konsult sköta.

– Min önskan är att det ska bli lättare att bli och vara småföretagare. Tillståndsbiten borde skötas i en dialog med myndigheter, i stället för att myndigheten ska agera motpart.

Anita Rolls bild av reglernas utveckling är att det under de senaste åren snarast blivit sämre.  I hennes företag är i synnerhet arbetsrätten och 3:12-reglerna problematiska.

– Det är fruktansvärt svårt att få svar på sina frågor. Vi vill följa rätt regler och gällande praxis, men vi får olika svar om regelfrågor varje gång vi ringer till en myndighet. Hur ska vi kunna göra rätt då? Jag skulle önska att det fanns en väg in, en företagarmyndighet, som man kunde ringa för att få kvalitetssäkrade svar, sade Anita Roll.

De två riksdagsledamöterna; Per Bolund (M) och Maria Plass (M) var ense  i många av de frågeställningar som lyftes. Bland annat såg de regelförenkling och sänkningar av regelkostnaderna som ett prioriterat område och både betonade slopandet av revisionsplikten som en viktig åtgärd.

Maria Plass slog ett slag för att finna en modell för ”en väg in”, vilket måste fungera på alla tre nivåerna; både på statligt, regionalt och kommunalt plan. Likaså ansåg hon att det finns mycket kvar att göra för att förenkla redovisningsområdet.

– Utifrån åtgärdslistan så är alla förslagen bra, men jag nog att det är extra viktigt att välja det alternativ som medför lägst kostnader för företagen. Utvärderingen också viktig, men det får dock inte konkurrera ut nya förslag, sade Maria Plass.
Per Bolund höll med om att ”en väg in” är en bra åtgärd, men ville också arbeta för att slopa 3:12-reglerna och samordna myndigheternas uppgiftsinsamling.

– Vi säger inte nej till något på listan. Man måste vara noga när regler införs och sen måste de följas upp så att oönskade konsekvenser kan åtgärdas direkt. Detta måste vi jobba med mycket mer, sade Per Bolund.

Seminariet fortsatte med en allmän frågestund, där bland annat kvaliteten på konsekvensanalyser, tak på administrativa regelkostnader och rättsekonomi diskuterades. Men innan seminariet avslutades fick alla paneldeltagarna byta roll för en stund. Politikerna fick ange sina önskemål som om de vore företagare, företagarna fick agera näringsminister och Tomas Lööv fick berätta för sina förväntningar på nästa regering. En uppskattad, och troligen nyttig, övning och en trevlig avslutning på ett informativt seminarium.

Rapporten som presenterades på seminariet kan laddas ner här: Företagens totala regelkostnader (PDF)

 

 

Dela den här sidan