Företagens totala regelkostnader: Tranås Energis fjärrvärmeverksamhet

Regelkostnader dyra för energibolag
För ett fjärrvärmebolag som Tranås Energi AB, uppgår regelkostnaderna till 5,8 mkr årligen. Detta motsvarar 89 % av kostnaderna för anställda eller 10 % av omsättningen. De regler som medför mest kostnader är skatteområdet, miljöområdet och regler kopplade till branschregler.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har i en unik rapportserie visat företagens totala regelkostnader. Dessa rapporter visar att kostnaderna för företagen är mycket högre än tidigare undersökningar antytt. I rapporten om Tranås Energi AB redovisas hur mycket   resurser som krävs för att administrera regelverken.

Tranås Energi AB bildades 1988 och ingår i en kommunal koncern som är helägd av Tranås kommun. Företaget affärsverksamhet är att distribuera och sälja el, fjärrvärme och energitjänster. I dotterbolaget bedrivs även elhandel och elproduktion. Fjärrvärmeverksamheten har 14 anställda och totala regelkostnader på 5,8 miljoner per år. Detta utgör 10 % av omsättningen eller 414 000 kr kr per anställd.

Jag blev inte särskilt förvånad över de höga regelkostnaderna, många arbetsuppgifter styrs ju av regler som är uppställda för vår verksamhet. Mesta tiden inom fjärrvärmeavdelningen läggs på miljörelaterade frågor, som miljörapporter och tillståndsfrågor. Hade regelbördan varit mindre skulle vi haft möjlighet att jobba mer med att utveckla verksamheten, säger Leif Winor, chef för Tranås Energis fjärrvärmeverksamhet.

Svenska företag måste ha kunskap om och efterleva en mängd olika regler. År 2006 ska företagen följa de flesta av de 1 270 lagar, 2 300 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd som finns. Företagsreglerna har uppskattats till att omfatta ca 20 000 sidor. Dessutom ska svenska företag fylla i 94 miljoner blanketter årligen som myndigheterna begär in. NNR, Näringslivets Regelnämnd, arbetar för färre och enklare företagsregler samt att minimera företagens uppgiftslämnande.

Rapporten om Tranås Energi AB visar hur angeläget det är att regeringen skyndsamt genomför sitt löfte om att minska företagens regelkostnader med 25 %. Företagen efterfrågar konkreta åtgärder för att få möjlighet att konkurrera, växa och skapa fler arbetstillfällen, istället för att som idag lägga stora resurser på att administrera regelverk, säger Tomas Lööv, NNR.

Ladda när rapporten här (PDF-fil)

Dela den här sidan