Signhild Arnegård-Hansen gav råd till EU-kommissionen

– Beräkna alltid berörda företags regelkostnader när nya förslag ska presenteras och se till att välja det minst kostsamma alternativet till reglering. Så måste det gå till om vi vill att europeiska företag ska bli mest konkurrenskraftiga i världen!

Det budskapet levererade Svenskt Näringslivs vice ordförande Signhild Arnegård-Hansen till EU-kommissionen på European Business Summit, EBS, i Bryssel. Arrangemanget samlade beslutsfattare och näringslivsrepresentanter under parollen "Reform to Perform" 15-16 mars.

Arnegård-Hansen deltog i en debatt om regelförenklingar och lyfte fram det svenska remissförfarandet som, i ett europeiskt perspektiv, är ett gott exempel på hur berörda får komma till tals när nya företagsregler blir till. Hon gav även förslag som längre svarstid på nya företagsregler, högre kvalitet på konsekvensanalyser samt påtalade behovet att snarast införa en grindvakt som kan stoppa nya och alltför kostsamma företagsregler.

Europanytt 2007-03-16

Dela den här sidan