Gott nytt regelförenklingsår

2009-12-30:  Jens Hedström

Under Sveriges ordförandehalvår i EU har en av regeringens prioriteringar varit regelförenklingar för företag.

Detta viktiga arbete får dock inte upphöra efter nyår för att ordförandeskapet går över till Spanien. Arbetet måste fortsätta till dess att företagens regelbörda har minskat avsevärt.

Hittills har regeringen minskat företagens administrativa regelkostnader med ett par procentenheter. Ett digert arbete återstår för att nå målet om en minskning med 25 procent till 2010.

Enligt Tillväxtverket uppgick företagens administrativa regelkostnader under förra året till 96 miljarder kronor.

Företagen drabbas dessutom av finansiella och materiella regelkostnader, som enligt våra beräkningar är ännu större.

Enligt en rapport som inom kort publiceras av Näringslivets regelnämnd, NNR, kan företagens totala regelkostnader hos de undersökta företagen betraktas som oförändrade under de senaste tre åren.

Viktigast är att beslutsfattarna lyssnar och genomför näringslivets egna förslag i sitt regelförenklingsarbete.

Företagarna själva vet bäst vilka regler som är mest betungande. Svenska regeringen och EU har fått förenklingsförslag från det svenska näringslivet, där områden såsom skatter, miljö, arbetsmarknad och system för uppgiftslämnade finns utpekade.

Hit intills har regeringen genomfört hälften av förslagen. Det finns gott om outnyttjade företagarförslag, enligt den kommande Regelindikatorn 2009.

Regeringen och EU bör införa en huvudregel om att alltid välja det regleringsalternativ som innebär lägst kostnad för företagen. Det är en fråga om attityd och förståelse gentemot före tagens situation. Regler behövs men inte onödigt kostsamma sådana.

Ungefär hälften av alla nya regelförslag härrör från EU. Med ett nettomål för minskningen av företagens regelkostnader även på EU-nivå skulle mycket vara vunnet.

Både EU och Sverige behöver ett fungerande system för konsekvensanalyser av nya och ändrade förslag och en instans för extern granskning.

I Sverige finns ett Regelråd på försök.

Bara några enkla pennstreck krävs för att permanenta regelrådet.

Ganska mycket sker redan på regelförenklingsområdet både i Sverige och i EU – dock inte i den takt och omfattning näringslivet önskar sig.

Viktiga områden, som skatter, arbetsmarknad och miljö, behöver prioriteras till nästa årsskifte. Då bör den avskaffade revisionsplikten ha hunnit genomföras, ett efterlängtat beslut som ständigt försenas. Det senaste beskedet är att det ska ske i mars. Vi hoppas att det inte blir senare.

Flera viktiga förenklingsåtgärder är under beredning och åtskilliga saker bör vara på plats om några månader.

Till nästa årsskifte räknar vi med att ha ett företagsklimat där färre och enklare regler för företag har blivit verklighet.

”Det är en fråga om attityd och förståelse gentemot företagens situation.”

© di.se

Dela den här sidan