NNRs Regelindikator 2009: Krafttag krävs för att nå mål om 25 procent sänkta regelkostnader!

NNRs nya Regelindikator visar att genomförda regelförenklingar inte i tillräcklig utsträckning motsvarar näringslivets önskemål. De regelområden och systemfrågor där företag allra helst vill se förenklingar finns inom arbetsrätts-, skatte -, och miljölagstiftningen. Där finns även önskemålet om samordning av statliga krav på uppgifter från företagen och att blankettregnet upphör. Dessutom måste de redan nu planerade förenklingsåtgärder som berör många företag verkligen genomföras.

– Det finns en motsättning mellan å ena sidan de framsteg i regelförenklingsarbetet som regering, departement och myndigheter rapporterar och, å andra sidan, hur företagare i Sverige upplever mängden av regelkrångel, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Näringslivets Regelnämnds Regelindikator 2009 är en utvärdering och analys av det statliga regelförenklingsarbetet i Sverige. I denna finns också förslag till åtgärder för hur arbetet bör bedrivas framöver. Departement och myndigheter har genomfört 460 st förenklingsåtgärder under åren 2007 och 2008. NNRs företagarundersökningar visar dock att en absolut majoritet av de tillfrågade tycker att regelbördan är densamma jämfört med för ett år sedan.

– Regeringen har helt enkelt inte lagt tillräckligt mycket krut på de områden som är viktiga för företagen. Det krävs krafttag nu för att regeringens övergripande mål att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag ska uppnås, säger Jens Hedström.

NNRs medlemmar rapporterar om flera nya potentiellt kostsamma och krångliga regler är på väg att genomföras. Det finns en stor risk att dessa nya regler snabbt fyller tomrummet efter de regler som förenklats eller tagits bort.

– Företagen förväntar sig nu att presenterade regelförenklingsåtgärder verkställs, och att det blir en större överensstämmelse mellan de åtgärder som näringslivet efterfrågar och de som faktiskt genomförs. Detta är särskilt viktigt inom de regeltunga områdena för skatter arbetsrätts, och miljö. Det är också mycket viktigt att politiker och tjänstemän strävar efter en förenkling av gemensam EU-lagstiftning, säger Jens Hedström.

Ladda ner Regelindikator 2009 (PDF)

Se nyhetsinslag i TV4 play

För mer information kontakta:
VD, Jens Hedström 070-552 99 46
Rapportförfattaren, Karin Atthoff, 076-800 70 94

Dela den här sidan