Inbjudan till regelförenklingskonferens

Fredagen den 29 maj 2009 håller Näringslivets Regelnämnd, NNR sin stämma. I samband med denna arrangerar NNR ett seminarium om svenska regeringens regelförenklingsarbete för företag. I anslutning till stämman presenterar NNR en undersökning om företagens syn på det pågående förenklingsarbetet. Därutöver får vi en forskares syn på reglers effekter på företag och företagande och vad nästa steg i arbetet borde vara.

Medverkar gör Jöran Hägglund, statssekreterare, Nils Karlson, docent tillika VD på Ratio och Jens Hedström, VD på NNR.

Tid: Fredagen den 29 maj 2009, kl 11.00 – 13.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Lokal: Wallenbergaren

Jöran Hägglund, statssekreterare
på Näringsdepartementet hos
näringsminister Maud Olofsson
presenterar regeringens nya
handlingsplan för arbetet med
regelförenkling för företag.

Nils Karlson, docent och VD på Ratio,
Näringslivets forskningsinstitut, ger
sin syn på vilka frågeställningar som
det finns behov av att forska om,
rörande reglers effekter på företag
och företagande.

Seminariet avslutas med en vårbuffé ca 12.30

Välkommen

Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR

Meddela NNR om du önskar delta senast senast 18 maj via post, telefax eller e-post till info@nnr.se. Ange vid anmälan om du vill delta på buffén.

 

Dela den här sidan