Kenneth Bengtsson ordförande i Svenskt Näringsliv och Jens Hedström VD i NNR deltar i OECDs stora regelförenklingskonferens i Paris

”Regulatory Policy at the Crossroads – Towards a New Policy Agenda” är titeln på en stor internationell konferens som NNR både deltar i och är medarrangör av. Konferensen äger rum i Paris den 28-29 oktober. Kenneth Bengtsson, ordförande i Svenskt Näringsliv, kommer att tala på temat enklare regler för företag i ett internationellt och nationellt perspektiv. NNR deltar bland annat i passet om hur företagsklimatet kan förbättras med hjälp av ett enklare och bättre regelverk.

Konferensen arrangeras av ett partnerskap, där förutom Näringslivets Regelnämnd, NNR även OECD, EU-kommissionen, det belgiska ordförandeskapet i EU och Bertelsmannstiftelsen ingår.

Läs programmet för konferensen här.

Dela den här sidan