Kommissionen för Skattenytta presenterar rapporten Minskat regelkrångel och ökad skattenytta

Kommissionen för Skattenytta presenterade vid ett seminarium den 18 oktober rapporten Minskat regelkrångel och ökad skattenytta. Kommissionens arbete går ut på att ge svar på frågorna vad vi får respektive borde få för våra skattepengar samt hur vi kommer dit. Inom ramen för detta är regelkrångel ett område som enligt kommissionen behöver belysas. Rapporten lyfter fram flera olika delar och reformer som kan bidra till ett betydligt effektivare regelverk. Exempel på detta är ett effektivitetskansli inom Regeringskansliet, ett antal styrande principer vad gäller kostnadseffektivitet, en förbättring av konsekvensanalyserna som föregår olika regelverk samt uppdrag till myndigheter att maximera utfallet för medborgare liksom en skyldighet att påtala vad som hindrar effektiviseringar. Författare till rapporten är Lars Jagrén och Tomas Lööv, den senare medarbetare på Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Läs rapporten och se seminariet här.

Dela den här sidan