NNR Nyheter 4 2023

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
NYHETSBREV – OKTOBER 2023
En budget för regelförbättring!
Andrea FemrellRätt genomfört så kan det bli något. Jag syftar såklart på regeringens förslag till budget och kommande beslut om att inrätta ett förenklingsråd och ett implementeringsråd, vilket inger hopp och förväntan. Dessa funktioner, med förebild från Danmark, är något som stått högt på NNRs och näringslivets önskelista. Nu återstår såklart ett genomförande och det är först då vi kan bedöma om man verkligen menar allvar. Låt oss dock glädjas över att det första, viktiga steget är taget.
Detta innebär såklart inte att NNR och medlemmarna slår sig till ro, utan vi vill vara så behjälpliga och delaktiga i processen som vi kan. Inom kort kommer vi därför att föreslå vilka regelförbättringsfrågor som vi vill att regeringen och råden börjar med. Några regelverk är mer akuta än andra att åtgärda. Några regler kan med fördel avskaffas, medan andra ändras. Det finns dessutom en hel del som utretts på ett eller annat sätt.
De svenska företagens årliga regelkostnader uppgår idag till 377,5 miljarder kronor, vilket bl a påverkar tillväxten negativt. Detta har vi som land inte råd med. Regeringen gör därför rätt som avser ta krafttag på det här området. Förväntan på leverans är nu stor.
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
SVERIGE
[bild]
NNR välkomnar regeringens satsningar på regelförenkling för företag
Regeringsunderlaget har presenterat ett efterlängtat regelförenklingspaket för svenska företag. Det innebär bland annat att ett förenklingsråd inrättas tillsammans med det i budgeten tidigare aviserade implementeringsrådet. Vidare ges myndigheter och länsstyrelser uppdrag att se över lagstiftning och tillämpning som leder till kostnader för Sveriges företag.
– Näringslivets Regelnämnd (NNR) och dess medlemmar har länge efterlyst en gemensam ingång och samordning för regelförbättringsarbetet från regeringens och myndigheternas sida, liksom ett systematiskt arbete för att undvika konsekvenserna av överimplementering av EU-lagstiftning. Vi ser därför mycket positivt på det reformpaket som presenterats och ser fram emot att få medverka i den vidare processen, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.
Läs mer här.
NNR: Färre anställda och lägre omsättning på grund av krångliga regler
Hela ett av fyra företag (24 procent) uppger att deras expansion har hindrats eller försvårats på grund av reglers utformning och tillämpning. Det visar en helt ny undersökning som Näringslivets Regelnämnd (NNR) och SKOP presenterade i somras.
– Det är anmärkningsvärda siffror som tydligt visar vilka omfattande effekter regelförenkling och regelförbättring kan få. Krångliga och otidsenliga regler gör att det enskilda företaget måste lägga tid och energi på byråkrati i stället för på verksamheten. Det missgynnar inte bara företaget, utan hela samhället som hade kunnat gynnas av ett starkare näringsliv, kommenterar NNRs VD Andrea Femrell undersökningen.
Läs mer här.
Regelbloggen: Sverige måste få grepp om EU:s förberedelseprocess
Sverige måste ta ett grepp om hela den process som föregår EU-regleringar, både i Bryssel och på hemmaplan, så att lagstiftningen från början reflekterar svenska intressen och implementeras på ett korrekt sätt. Det är här de största bristerna finns. Sverige är inte med i hela matchen utan kommer in, i bästa fall, i åttionde minuten när beslutsalternativen redan är definierade och enbart detaljer kan justeras.
Det skriver Johanna Jussila Hammes Fil. Dr. och Senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, och Lena Nerhagen, Ek.Dr. och Lektor vid Högskolan Dalarna, i ett blogginlägg om vad vi kan lära av våra grannländer i Finland och Danmark.
Läs mer här.
Regelförbättring och NNR i media
Det har skrivits en hel del om vikten av att minska företagens regelbördor den sista tiden, både på ledar- och debattsidor. I DI påpekas att minskat regelkrångel nu bör upp på regeringens agenda och i Expressen lyftes upp att skatter och moms utgör de största tillväxthindren, i Kristianstadsbladet att vart fjärde företag uppger att deras expansion lider av regelkrångel och i en essä i Smedjan att regelbördan fortlöpande ökar. Allt med inspiration av eller hänvisning till NNRs alster. NNR själv, via vd Andrea Femrell, har också varit ute och debatterat, bland annat i Hallandsposten där vi lyfte fram att enklare och effektivare regler skulle göra stor skillnad för företags möjligheter till framgång. Detta är ett axplock, följ NNR i sociala medier för dagsaktuell koll!
EU OCH VÄRLDEN
[bild]
EU-kommissionen presenterar ett SME-relief package
SME-paketet innehåller en uppsättning åtgärder för att underlätta för de mindre företagen, bland annat att förbättra tillgången till finansiering och kvalificerad arbetskraft och för att motverka sena betalningar. Av speciellt intresse för NNR är deras satsning på att minska företagens rapporteringskrav med målet 25 procent. Dock bör de också ta sig an att även minska andra regelbördor och inte bara de administrativa. Men detta får ändå ses som en god början.
Läs mer här.
[bild]
Du följer väl NNR i sociala medier?
Vi finns på Facebook, Linked In och på Instagram. Lyssna också gärna på vår podcast Regelpodden och läs om konkreta exempel på företagens regelbörda på Regelbloggen.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80.
Ansvarig utgivare: Andrea Femrell, VD
E-post: info@nnr.se, Hemsida: www.nnr.se
Redaktör: Susanne Ydstedt, Scantech Strategy Advisors
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Vill du avanmäla dig från detta nyhetsbrev? Klicka här.
Dela den här sidan